16 de juny de 2024
  • mida text
  • A
  • AA
  • AAA

La xarxa de cambres de comerç catalanes

Les xarxa de cambres de comerç catalanes cobreix tot el territori i ofereix a les empreses, una àmplia oferta de formació. Aquest treball en xarxa permet a les cambres de comerç ser a Catalunya un dels operadors més complets en el camp de la formació empresarial.


Les competències i els perfils professionals.

La formació que ofereixen les cambres de comerç s'adreça als propis empresaris, als directius i comandaments així com als quadres tècnics i de suport.

El contacte permanent amb el dia a dia de les empreses i el treball compartit ens ha permès adquirir un coneixement sobre les competències i els perfils professionals que necessiten les empreses per estar preparades i dur a terme una bona gestió.

El desenvolupament correcte de les habilitats i les actituds personals, combinades amb uns bons coneixements instrumentals i tècnics són la clau de l'èxit del creixement i consolidació de les empreses.


La qualitat de la formació de les Cambres

El conjunt de les cambres tenim identificats els aspectes clau de la qualitat de la formació per tal que els assistents trobin, des d'una bona acollida fins a vetllar perque els nostres clients adquireixin uns coneixements útils i d'aplicabilitat a la seva empresa.


Els formadors experts

La formació és impartida per formadors experts que viuen i treballen la realitat de l'empresa. La cambra exerceix la direcció i la coordinació acadèmica per assegurar que els coneixements i temàtiques treballades estan ben enfocades d'acord amb el programa.

Aquesta coordinació acadèmica és especialment important quan en els programes hi participen diferents formadors, on el valor afegit de la cambra organitzadora està en assegurar la bona combinació i cadència dels temes i coneixements a transmetre.


Les cambres de comerç, una marca amb garantia

La dilatada experiència i constant trajectòria de les cambres de comerç en la formació empresarial ens porta a organitzar arreu de Catalunya més de 1.500 programes i accions formatives anuals, assolint un nivell molt alt de reconeixement per part de les empreses.

El prestigi internacional de les cambres de comerç com agents de desenvolupament econòmic i empresarial arreu del món, confereix un ampli reconeixement de la formació que reben les persones que es preparen permanentment en els nostres programes de formació.

 
Girona Palamós Manresa Terrasa Sabadell Lleida Barcelona Reus Tarragona